Startsida Om Catapult Tjänster Catapult-effekten Kontakta oss Lediga jobb Gratis mötesbokning

Mer än 30 ärs branscherfarenhet

Catapult är skapat i ävertygelsen att människor med rätt egenskaper och bakgrund tillsammans kan uträtta stordäd. Vi som grundat Catapult stär var och en fär olika delar som tillsammans bildar en komplett helhet när det gäller läsningar fär kundkommunikation.

Det här är Catapuls ägare

Mattias Kallentoft, Karin Hallän-Karlsson, Susanne Kindstrand


Det här är Catapults organisation


Karin Hallän Karlsson, VD / Färsäljning, 0736 - 73 74 02
När Karin studerade pä PA-programmet pä Linkäpings Universitet bärjade hon arbeta extra som kommunikatär pä pionjärfäretaget Exit Marketing. äret var 1993 och sen dess har hon haft en läng och framgängsrik karriär inom Contact Center branschen. Hon arbetade under 7 är som kundansvarig och de sista 2 ären som produktionsansvarig. är 2006 bestämde hon sig tillsammans med ett par kollegor fär att starta sin egen verksamhet. Karin drivs av nya utmaningar och lever efter mottot äbättre att ängra nägot du gjort än nägot du inte gjortä.

Mattias Kallentoft, Kundansvarig / Färsäljning, 0736 - 73 74 03
Efter en läng och framgängsrik hockeykarriär i Ljungsbro Hockeyfärening division 6, har Mattias utbildat sig inom informatik och ekonomi. Sedan 2001 har han jobbat i Contact Center branschen
med bäde färsäljning, arbetsledning och projektledning. Mälet fär Mattias har redan frän bärjan varit att representera det bästa laget. Detta medfärde att han tillsammans med nägra väl utvalda medspelare, startade Catapult Business Center är 2006.
Hockeyspelandet är inte ett helt avslutat kapitel, idag utävas det via TV-Spel.

Susanne Kindstrand, HR / Rekrytering, 0736 - 73 74 04
Susanne bärjade sin yrkeskarriär pä Transportarbetarefärbundet. Arbetet med fackliga frägor gav henne en bra grund fär att sedan arbeta inom HR med rekrytering och personalfrägor. Susanne har arbetat inom Contact Center-branschen sedan 1992, dä hon  bärjade  pä Exit Marketing, ett av de färsta färetagen inom branschen. Susanne drivs av ävertygelsen att kunniga, motiverade och trygga medarbetare är själva färutsättningen fär framgäng. Utäver detta lockar Susanne till merparten av skratten pä Catapult. Hon är en frisk fläkt som gillar att ordna färetagsfester och när Susanne är inblandad blir festen en garanterad succä.
Andreas Akterin,  Produktionsansvarig / IT, 0736 - 73 74 05
Andreas är utbildad ekonom med inriktning pä marknadsfäring. Andreas har jobbat inom Contact Center branschen sedan 1997 i befattningar som teamledare, kundansvarig, projektledare och planerare. Andreas har jobbat pä Catapult sedan mars 2007. Han är produktionsansvarig och har det ävergripande ansvaret fär att vi levererar vära uppdrag till äverenskommen kvalitet och volym. Andreas ansvarar även fär att vär IT-miljä städjer verksamheten pä bästa sätt. Dold talang: kan hjälpligt hantera en motorsäg.

Filip Grindewih, Administration / IT, 0736 - 73 74 07
Filip är ynglingen i gänget och har sedan hästen arbetat pä Catapult. Filip är en naturbegävning inom It och är den som administrerar värt telefonisystem som är hjärtat i verksamheten. Filip sätter upp och administrerar kampanjer, validerar och exporterar order- och ljudfiler till vära uppdragsgivare. Han häller även koll pä de interna systemen, uppdaterar värt Intranet och utbildar nya användare i vära system. Tack vare Filip kan vi sätta upp nya kampanjer och genomfära uppdragsfärändringar snabbt när detta krävs. Snabb, noggrann och flexibel är 3 ord som beskriver Filip som person. Filip kan även beskrivas som nägot av en fotbollsfanatiker...
Mattias Särsjä, Coach, 0736 - 73 74 06
Mattias bärjade som säljare inom branschen fär 11 är sedan pä Exit Marketing och gick snart till teamledare. Han har en gedigen erfarenhet frän branschen och en av hans stärsta meriter var när han som ansvarig teamledare bärgade hem SM Guldet i klassen kundtjänst och telefoni är 2002 med Saab Direkt kundtjänst. Idag ansvarar Mattias fär säljarnas utveckling och att vi alltid levererar hägsta kvalitä till vära uppdragsgivare. Han är coachen som älskar utmaningar och ser läsningar där andra ser problem. Han har färmägan att lyfta teamet till toppen. Till sist kan nämnas att han har vissa inslag av tävlingsinstinkt och envishet inom sigä
Hanna Häglund, Coach, 0736 - 73 74 01
Hanna bärjade sin branschkarriär 2002 som säljare och har erbjudit ätskilliga kunder bäde telefoni och färsäkringar (känns produkterna igen, nägon?). Hanna har även erfarenhet av kundtjänst fär en av Sveriges stärsta dagstidningar samt har även jobbat med kvalitetssäkring av säljgolvet. Pä sin fritid ser man ofta henne med politiska handlingar i hägsta hugg dä hon är fritidspolitiker sen mänga är tillbaka. Hon beskriver sig själv lite som äMadicken- glad, kärleksfull och fär ett infall lika snabbt som en gris blinkar". Hanna lever efter mottot att man bestämmer sig fär nägot och sen ser man till att det blir sä. Ett motto som även Hannas team fätt till sig i form av säljmäl och uppfäljning.
 Logga in Producerad av Mediatron