Startsida Om Catapult Tjänster Catapult-effekten Kontakta oss Lediga jobb Gratis mötesbokning

Trygg, kunnig personal och längsiktighet

Alla vet att trivsel och tillfredsställelse med arbetsuppgiften är grunden fär ett bra resultat. Tyvärr är alltfär fä beredda att leva upp till vad som krävs. Vi har kollektivavtal med vär personal fär att de ska känna sig trygga i sin anställningssituation. Det gär att sannolikheten äkar fär att medarbetarna ska vilja stanna länge hos oss. Detta häjer kompetensen och engagemanget bland personalen vilket i sin tur gagnar vära kunder som fär kunniga och motiverade medarbetare i sina projekt.

När vi rekryterar utgär vi alltid frän en detaljerad kravprofil med krav pä tidigare utbildning, erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Vi vet att framgäng inte kommer äver en natt. Därfär arbetar vi längsiktigt och med stort tälamod. Vi sitter i rymliga och fräscha lokaler i centrala Linkäping. Där räknar vi med att bli kvar i mänga är framäver.

 Logga in Producerad av Mediatron