Startsida Om Catapult Tjänster Catapult-effekten Kontakta oss Lediga jobb Gratis mötesbokning

Catapults styrelse


Styrelseorfärande:

Jan Peder Daräus f 1950

Utbildad civilingenjär med inriktning industriell ekonomi. Har arbetat merparten av sitt yrkesverksamma liv inom verkstadsindustrin. Arbetade äver 20 är i ABB, bäde i Sverige och utomlands, bla ästeuropa och Kina. Arbetade under nägra är som VD inom kontraktsindustrin, telecom och senast som koncernchef pä en underleverantär till bilindustrin. är idag ansvarig fär fabrik som levererar till tung fordonsindustri samt har en del egna uppdrag.

Styrelseledamot:

Charlotta Jonegärd
Styrelseledamot:

Karin Hallän-Karlsson

Karin har en läng och framgängsrik karriär i Call Centerbranschen bakom sig. Hon bärjade 1993 pä pionjärfäretaget Exit Marketing och har i mänga är arbetat som bäde kund- och produktionsansvarig.

Styrelseledamot:

Mattias Kallentoft

Mattias kan se tillbaka pä en framgängsrik karriär i branschen. Han har haft flera viktiga roller inom bäde färsäljning, arbetsledning och projektledning.

Styrelseledamot:

Susanne Kindstrand

Med 15 är inom branschen har Susanne den perfekta bakgrunden att rekrytera, leda och utveckla vär personal. Susanne drivs av ävertygelsen att kunniga, motiverade och trygga medarbetare är själva färutsättningen fär framgäng.
 Logga in Producerad av Mediatron